Công ty TNHH Kawajun Việt Nam

Công ty TNHH Kawajun Việt Nam

Tầng 8, Phương Tower, 31C Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam