Công Ty TNHH Kyoshin (Việt Nam)

Công Ty TNHH Kyoshin (Việt Nam)

Lô AM.34b-36-38a và Lô AN.27b-29-31-33-35a, đường 12, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.