Công Ty TNHH Việt Nam Shibutani

Công Ty TNHH Việt Nam Shibutani

Khu Công Nghiệp Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.